Quattrogolf ja EU:n tietosuoja-asetus


Quattrogolf Finland Oy ja EU:n tietosuoja-asetus

Hyvä asikkaamme,

Tietojesi suojaaminen ja yksityisyytesi kunnioittaminen on meille tärkeää. Perjantaina 25/5 2018 astuu EU:n uusi tietosuoja-asetus voimaan, joka vahvistaa oikeuksiasi ja antaa sinulle paremman mahdollisuuden kontrolloida henkilötietojasi. Tässä kerromme päivitetystä tietosuojakäytännöstämme, mitä tietoja keräämme ja miten niitä käsittelemme. Tämä muutos ei vaikuta nykyisiin tietoihisi eikä siihen, miten tietojasi käsitellään. Päivitys ei myöskään vaadi sinulta minkäänlaisia toimenpiteitä. Tutustu alla olevaan päivitettyyn tietosuojaselvitykseemme, joka myös on nähtävillä 25/5 alkaen www.quattrogolf.fi/tietosuojaseloste

Selvitys henkilötietojen käsittelystä

 1. Rekisterinpitäjä: Quattrogolf Finland Oy, Kanneltie 18L, 00420 Helsinki

Tietosuoja vastuuhenkilö: Claus Lindström

 1. Rekisteriasiat

Asiakaspalvelumme pyrkii vastaamaan muutaman arkipäivän kuluessa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin.

 1. Rekisterin nimi

Quattrogolf Finland Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri.

 1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja Quattrogolf Oy:n oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin, tutkimustoimintaan, Quattrogolf Oy:n mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen perusteella Quattrogolf Oy:n viestimien ja palvelujen kautta luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle.

 1. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot asiakkaista: nimi, sähköpostiosoite, matkapuhelinnumero, yritys ja asema, yrityksen osoitetiedot.

 1. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostetaan Quattrogolf Oy:n asiakastietojärjestelmästä. Tietoja ylläpidetään hyödyntäen yleisesti saatavilla olevat internet-lähteet (esim. yrityksen omat kotisivut) sekä muut julkiset lähteet. Rekisteri sisältää myös asiakkaan itse antamia tietoja.

 1. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta Asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

 1. Tietojen säilytys ja poistaminen

Säilytämme tietojasi vähintään asiakassuhteen keston ajan. Asiakassuhteen päättymisen jälkeen säilytysaika riippuu tiedosta ja sen käyttötarkoituksesta. Tietoja voidaan poistaa Asiakkaan vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi..

 1. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Quattrogolf Finland Oy:n tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

 1. Rekisteröidyn oikeudet

Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa ja muuta markkinointia varten.

Rekisteri koostetaan Quattrogolf Oy:n asiakastietojärjestelmästä. Tietoja ylläpidetään hyödyntäen yleisesti saatavilla olevat internet-lähteet (esim. yrityksen omat kotisivut) sekä muut julkiset lähteet. Rekisteri sisältää myös asiakkaan itse antamia tietoja

Valvovien viranomaisten yhteystiedot:

Tietosuojavaltuutettu

Ratapihantie 9, 6 krs

00520 Helsinki

tietosuoja@om.fi

Viestintävirasto

Itämerenkatu 3 A

00180 Helsinki

kirjaamo@viestintavirasto.fi

Henkilö- ja välitystietojen käsittelyyn soveltavat lait

 • Henkilötietolaki (523/1999)
 • Tietoyhteiskuntakaari VI osa Viestinnän luottamuksellisuus ja yksityisyyden suoja (917/2014)